Дърво с височина около 25 - 30м, короната и е много гъста понякога е разположена почити до основата на короната и е с тясноконусовидна форма.  Листата са дълги от 2 до 4см плоски на върха са закръглени или врязани.