Коледно дърво

Коледно дърво:
Сръбски смърч,
Сребрист смърч и Сребрист смърч "Хопсии".

https://zeleno.bg/bg/products/769-koledno-durvo.html