През 2015г община Павликени подари  панорамни снимки  и видеоклип, снимащи обработваните площи от фирма Бянови ООД.

Благодарим сърдечно!