Система за вертикално озеленяване 

Систематa BGreenwall представлява сглобяема пластмасова модулна конструкция, за изграждане на зелени (живи) стени. Използва се както за интериорно, така и за екстериорно озеленяване. Възможно е използването на системата и за озеленяване на скатни покриви. Пластмасовите модули са изцяло изработени от рециклиран материал, което е още един екологичен плюс за BGreenwall. В конструкцията са предвидени отвори за поставянето на капково напояване и автоматизирана напоителна система. Поставянето на модулите става изключително лесно и бързо, посредством метални лайсни по дължина на стената.

Системата за вертиклано озеленяване предоставя възможност на ландшафтните архитекти за проектиране и изграждане на зелени площи в още една равнина. Ниската цена и лесният монтаж , както и възможността за комбиниране на различни типове растения, дават изключителна свобода при изграждането на "Живи стени". Топло и звуко изолиращите свойства на зелените стени, също са едно голямо преимущество.