Аеsculus x carnea

Червен конски кестен. Дърво с височина до 10-15 м.Корона: Закръглена. Цветове: тъмно розови. Цъфтеж: краят на май, юни.

Ulnus laevis

Достига височина до 35-40 метра, Корона: Широко елиптична. Плод: Крилато орехче, с елипсовидна форма.

Tilia platyphyllos

Дърво достигащо 40метра. Яйцевидна корона. Листата: яйцевидни (закръглени). Изложение: Сенкоиздръжлива. Почва: изисква плодородни почви.

Sorbus aucuparia

Короната е широкояйцевидна до закръглена. Листата са сложни-текоперести, съставени от 9-17 лисчета до 6 cm дълги и удължено-елиптични до продълговато-ланцетни по форма. Назъбени, понякога в основата са целокрайни, окосмени отдолу. Отгоре са жълтозелени, отдолу – сивозелени. През есента добиват оранжево-червена багра. Младите листа и пъпките са окосмени. Цветовете са бели, събрани в 10-18 cm щитовидни […]

Sophora japonica pendula

Плачеща софора Декоративна форма със силно разкривени скелетни клони, провисващи на долу,които образуват живописна корона.Използва се за солитери.

Salix caprea ‘Pendula’

Salix caprea ‘Pendula’ – Плачеща върба (Ива) Хабитус: Salix caprea ‘Pendula’ е декоративно дръвче с малка корона, клоните му висят надолу и могат да достигнат до земята. Размер: Височината му зависи от присадката – 1,80 до 2,50 (3) м. Листа: Листопадни, последователно разположени, издължено-елипсовидни, матово зелени, сиво-бели отдолу. Изложение: Слънчево изложение, частична сянка. Почва: Непритенциозна към […]

Salix caprea ‘Pendula

Плачеща козя върба.Декоративно дръвче с малка корона, клоните му висят надолу и могат да достигнат до земята.Височината му зависи от присадката – 1,80 до 2,50м.Листа: Листопадни, последователно разположени, издължено-елипсовидни, матово зелени, сиво-бели отдолу.Изложение: Слънчево изложение, частична сянка.Почва: Непритенциозна към почвата, вирее добре на сухи до влажни почви, песъчливи, кисели почви.

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera

Декоративен вид акация, присадна форма. Почва: Обикновено вирее добре на всички открити градински почви, неутрални до алкални, но расте добре и на по-бедни и сухи почви. Размножава се с присадка.

Robinia pseudoacacia

Акация. Малко дърво с гъста сферична корона от тънки изящни клонки.Короната може да се разпростре до над 3m. Листата са текоперести, обикновено много деликатни. Дължината им е до 15cm. Цветът им е светло зелен. Изложение: Слънчево място.

Rhus typhina

Листопадно ниско широколистно дърво или храст, с ниско разположена и чадъровидна форма на короната. Младите клонки са окосмени и червеникавокафяви на цвят.Достига височина до 5m. Листа: Листата са сложни, последователно разположени с дължина 50сm и съставени от 9-13 назъбени листенца.Изложение: Слънце до полусянка.Почва: Невзискателен към почвата.Издържа зимните ни условия.