Галерия на проекта

През 2016 г Бянови ООД  проектира и достави декоративна растителност в частен имот в гр. Пловдив. 

Изпълнени са всички етапи на ландшафтно проектиране.  

Проектът и изпълнението му са съгласувани с Инвеститора.

Свържи се с нас и си запази час за оглед