Галерия на проекта

През 2016 г Бянови ООД  цялостно проектира и изгради частен имот в гр. Самоков.    

Изпълнени са всички етапи на ландшафтното проектиране. Изградена е автоматизирана поливна система. Проектът и изпълнението му са съгласувани с Инвеститора.

Време на изпълнение: 2 работни дни!

Свържи се с нас и си запази час за оглед