"Abies concolor"

Хабитус максимална височина 50 метра. Корона: Дърво с височина 40-50 м и гъста конусовидна корона започваща почти от основата на стеблото. При наши условия показва умерен растеж на 50 години достига 25м. Дълговечен вид – живее 350 години.
Листа: Листата са сиво-зелени и синкаво сребристи, еднакво оцветени от двете страни.
Климат: Типичен горски вид заема от 1000 – 3000 м надморска височина.
Температура: Топлолюбив,студо и сухо устойчив .Устойчив вид.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ