"Acer platanoides ‘Faassen’s black"

Чepвeнoлиcтнa форма на шестил. Листата са тъмно червени през целия вегитационен период и силно блестящи отгоре.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ