"Cupressus sempervirens"

Дърво с височина 20-30м.  Корона: Широко пирамидална.  Кора: гладка ,сиво-кафява . Листа: дребни, люсповидни,яйцевидни. Шишарки: топчести 2-3 см. Този вид е  бавно растящ и топлолюбив. Почви: невзискателен. 

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ