"Larix decidua"

Дърво с височина 30-40м и тесноконусовидна корона, в млада възраст, светло залена и рехава с почти прешленовидно разположени клони . Кората е сиво кафява плочковидно напукана. Младите клонки са голи отначало жълтеникави, а по късно сиви. Листата са дълги 1-3см, светлозелени меки,често със сиво зелен налеп.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ