"Pinus nigra"

Хабитус: Черният бор достига до 40 m височина . Листа: Короната в млада възраст е ширококонусовидна , а в зряла неправилна до чадъровидна. Кората дебела напукана и сива до тъмно-кафява до почти сиво-чернa. Отличава се от белия бор по това, че кората му е сива, а листата му са по-дълги – 9-15 cm, рядко повече, и тъмнозелени.Шишарките са яйцевидно конусовидни, дълги 5-8см. Шишарките му са по-едри от тези на белия бор и притежават специфична лъскавина.
Почви: Не взискателен вид. Добре расте на леки по механичен състав почви.
Климат: Студоустойчив, понася добре континенталния климат.
Температура: Той е по-топлолюбив от белия бор и разпространението му в България е до 1400 m надморска височина.Забележка: Дълговечност до 600години.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ