"Pinus strobus"

Произход: Източна и северна Америка.

Хабитус: Достига до 50 m височина, с коносовидна корона.

Листа: . Иглиците са събрани по 5 в брахибласт, с дължина 10 см. Сивозелени, меки и  разперени около клоните.

Почви: Не взискателен вид. Образува дълбока коренова система. Добре расте на леки по механичен състав почви. Не понася варовити и засолени почви.

Климат: Понася добре континенталния климат.

Температура: Силно студоустойчив.

Забележка: При тежки почви централният  корен закърнява, и се развива плоска коренова система.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ