"Pseudotsuga mensziesii"

Дърво с височина до 120 м и дебелина на ствола 4м. Корона: правилна, конусовидна. Листа: Последователно разположени. Страда от ниските температури. Почви: не понася варовити почви, страда от замърсяване на въздуха. Светлолюбив вид.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ