"Thuja occ.’Danica’"

Хабитус: Джудже, заоблена форма и плосък връх, Гъст строеж с фини листа и изправени клонки. Много бавнорастящ вид.
До 0,6 (0,8)m на височина и 1m на ширина. На 20 год. възраст е около 50сm на височина.
Листа: Вечнозелени, люсповидни, много гъсто разположени; тъмно зелени до лъскаво зелени, през зимата кафяво-зелено обезцветяване.Изложение: Слънце до полусянка.Почва: На всички видове влажни до мокри, хранителни почви, кисели до алкални.Описание:Устойчив на мразове и вятър.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ