"Thuja occ.’Golden globe"

 Вечнозелен храст със самооформяща се кълбовидна форма и сравнително бавен растеж. Достига височина 1.2  до 1.5м и ширина.  Отличава се с жълтеникаво обагряне на  крайчетата на иглиците и леко потъмняващ през зимата. Студоустойчив. Предпочита слънчеви места. Понася засушаване.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ