"Thuja occidentalis ‘Holmstrup"

Западна туя ‘Холмструп’
Хабитус: Тесен, растящ право нагоре, голям храст. Симетрична, конична и много гъста корона. Хоризонтални клони с гъсти разклонения, разположени ветрилообразно. Бавнорастящ.
От 3 до 4m на височина и от 0,8 до 1 (1,2)m на ширина. Годишния прираст е 12сm на височина.
Листа: Вечнозелени, люсповидни, припокриващи се, наситено зелени и през зимата.
Изложение: Слънце до полусянка.
Почва: На всички видове влажни до мокри, хранителни почви, кисели до алкални.
Описание:
Изключително устойчив, с добра възобновителна способност,
ветроустойчив храст.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ