"Thujopsis dolabrata"

Хабитус: Бавнорастящo малко дърво с гъста конична корона, започваща от земята. Има и храстовидни форми, също гъсти и добре разклонени. Клонките са хоризонтални или дъговидни.Максимални размери до10-20m на височина и до 4-5m на широчина. Годишен прираст 15cm на височина.Листа: Вечнозелени, люсповидни, едри и кожести, бели от долната страна. Клонките са разклонени в една плоскост, разперени.Изложение: Шишарките са широко-овални, 12-15mm.Почва: Дълбоки, влажни, леки, но богати на хумус, кисели или алкални.
Описание:Силно студоустойчив.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ