"Tsuga canadensis"

Дърво с височина 25-30м.      Корона: коносовидно,тъмнозелена на цвят. Кора: гладка и кафеникава.Бавнорастящ вид. Зимоустойчив вид.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ