"Acer negundo"

Дърво достигащо височина в порядъка от 10 до 25 метра и спада към групата на ниските дървесни видове. Листата са разположени срещуположно по клонката, броя на листчетата е най-често 3, рядко 5 или повече. Листчетата са с целокраен ръб до средата, а в горната част става триделен, като отделните дялчета са заострени, а покрая са неправилно плитко насечени.Почви: Невзискателен към почвените условия.Изложение: слънце, полусянка

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ