"Acer platanoides „Globosum"

Хабитус: Малко дърво с гъста кълбовидна корона, която става чадъровидна при възрастните растения.Листа: Листопадни, срещуположни, 5 до 7-делни, светлозелени.
Изложение: Слънчево изложение.
Почва: Непретенциозен към почвените условия.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ