"Carpinus betulus"

Широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, придаваща му устойчивост спрямо неблагоприятни външни условия. Короната гъста тъмнозелена. Кората гладка тъмносива, стъблото с надлъжни ребра. Листата са 5-10(12)см. удълженояйцевидни  до елиптични със заострен връх и двойноназъбени. Изложение: Издържа на засенчване.Почви: Развива се добре на песъчливи сиви горски почви с умерена влажност.Бавнорастящ и недълговечен вид 120-150години.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ