"Magnolia x soulangeana"

Магнолия солангиана
Хабитус: Голям храст или малко дърво, с пирамидална корона в млада възраст , с възрастта се заобля и разперва.
От 4 до 8m на височина и на широчина. Листата са срещуположни, заоблени до елиптични, зелени и над 15сm дълги. Цъфти преди разлистването. Цветовете са едри, наподобяващи лале единично разположени.
Изложение: На слънце до лека сянка.
Почва: Предпочита богати на хумус, влажни и добре дренирани,от кисели до слабо алкални почви.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ