"Padus mahaleb"

Височнина до 10м. Корона: гъста, почти кълбовидна. Листа: Широко яйцевидни. Цветове: бели. Плодове: яйцевидни,при узряване черни и горчиви.  Цъфтеж:април май, едновременно с разлистването.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ