"Pistacia terebinthus"

Листопаден храст или дърво 3-6м. Цветовете:еднополови , образуват обратно яйцевидно орехче. Унас се среща по сухи и припечливи каменливи склонове.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ