"Poncirum trifoliata"

Трилистен пунцирум. Листопаден храст с бодли по клонките. Цветовете са бели 3-5 преди разлистване. У нас се среща рядко.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ