"Prunus serrulata ‘Kanzan’"

Дърво с фуниевидна корона, и със дебели основни клони. Короната става по-широка с възрастта. 7 до 10(12)m на височина и 5 до 8m на ширина.Листа: Листопадни, срещуположни, заострено елипчтични, 8 до 12cm дълги. Есенната багра е жълто-оранжева. Изложение: Слънце.Почва: Толерантен към всякакви градински почви, предпочита влажни, богати на хранителни вещества и песъчливо-глинести, неутрални до силно алкални.Студоустойчив вид.

ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ