Ландшафтно проектиране

Етап 1

ИДЕЕН ПРОЕКТ

  1. “Ситуация”

2.“Фитосанитарна оценка”/ “Декларация за липса на растителност”

3.“Дендрологичен проект” за новопроектираната дървесно- храстова растителност. Като се спазват всички действащи  нормативни уредби на Република България.

4.“Обяснителна записка”

5.“Дендрологична ведомост”

6.“Количествена сметка”

Етап 2

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Той включва  всички етапи от Идеен Проект

Етап 3

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Той включва всички етапи от Идеен Проект и Технически Проект 

Етап 4

Визуализации

Не е част от етапите на проектирането, но е често искана алтернатива от клиентите,  за добиване на реална представа за изгледа на тяхната градина.

Свържи се с нас и си запази час за оглед

Количка
Бърза поръчка или връзка с нас -0883 336 028
0 items Количка