По своята същност вертикалната планировка представлява моделиране на терена според Вашите желания и нужди

За услугата

Вертикална планировка

С нея се определят  всички наклони на терена и проектирането на стълбища, подпорни стени, насочването на повърхностните води. Събирането  им чрез шахти, канавки, дренажни отводнители . С правилно изпълнена вертикална планировка се предотвратява ерозионния процес на почвата, което е изключително важно  за Вас, тъй като няма да Ви се налага в бъдеще да внасяте допълнително почва.

На проекта за вертикална планировка всяка характерна точка се котира, като се отбелязват проектна и теренна кота. На тази база се прави баланс на земните маси и се установява количеството на изкопи и насипи в кубични метри.

Моделирането се извършва след приключване на строителните дейности и полагането на всички външни комуникации и автоматизирана поливна система в терена.

По своята същност вертикалната планировка представлява моделиране на терена според Вашите желания и нужди

Свържи се с нас и си запази час за оглед