Новини и участия

Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ в гр. Божурище.

Приключва поредният създаден и спечелен проект с европейско финансиране -” Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ в гр. Божурище.

Обхватът на ремонта на училищната база включва:

• Възстановяване и обособяване на дворното пространство;

• Рехабилитиране на всички настилки, подменяне на разрушените участъци;

• Полагане на ново асфалтово покритие на всички плацове и в зоните, отредени за автомобилен достъп;

• Облагородяване на околното пространство, като се оформят пешеходни зони и зони за релаксация, с полагане на бордюри и пътни ивици, където е необходимо;

• Съществуващата ограда е подменена в по голямата си част;

• В озеленяването – следва да се засади нова храстова и дървесна растителност, също така, са обособени нови елементи на парковата среда – пейки, кошчета, осветителни тела и беседки.

Стойност на проекта: 889 199,47 лв. с ДДС